Scenografia

Scenografia buduje relację pomiędzy sceną/planem zdjęciowym, a widownią/telewidzami. Odpowiednia aranżacja planu filmowego powoduje zwielokrotnienie punktów widzenia i nadaje scenie odpowiedniej oprawy graficznej. Pozwala też, przy użyciu odpowiednich atrybutów, przekazać to czego aktorzy nie mogą przekazać słowami. Pomagamy wielu produkcjom telewizyjnym i filmowym na terenie całej Polski.