Projekty architektoniczne, budowlane, wykonawcze

 • Konsultacje z projektantami branżowymi oraz rzeczoznawcami w zależności od rodzaju i zakresu planowanej inwestycji
 • Rysunki zagospodarowania terenu, rzutów, przekroi, elewacji w zależności od rodzaju i zakresu planowanej inwestycji, ewentualnie wizualizacje
 • Uzgodnienia rzeczoznawców Ppoż., BHP., Sanepid, Urzędu Konserwatora Zabytków, Wydziału Ochrony Środowiska oraz wszystkie inne wymagane w zależności od rodzaju i zakresu planowanej inwestycji
 • Dokumentacja projektowa branży architektonicznej Projektu Budowlanego w zakresie opisanym przepisami Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia w sprawie zakresu oraz formy projektu budowlanego
 • Skompletowanie dokumentacji wielobranżowej Projektu Budowlanego w zakresie opisanym przepisami Ustawy Prawo Budowlane
 • Złożenie dokumentacji do urzędu w celu uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
 • Opracowanie i wprowadzenie do dokumentacji projektu budowlanego ewentualnych zmian wymaganych przez odpowiedni organ administracji budowlanej
 • Prowadzenie ewentualnych procedur odwoławczych od decyzji odpowiedniego organu administracji budowlanej
 • Dokumentacja projektu wykonawczego na podstawie pozwolenia na budowę oraz ustalonego z Klientem szczegółowego zakresu prac
 • Koordynacja międzybranżowa w zależności od zakresu opracowania projektów branżowych-wykonawczych – opracowanie bezkolizyjnych rozwiązań projektowych
 • Skompletowanie ustalonego zakresu dokumentacji wykonawczej
 • Uzyskanie decyzji o pozwolenia na użytkowanie