Obsługa i nadzory na każdym etapie inwestycji

  • Wizyty na budowie (wykonanie nadzoru autorskiego potwierdzone wpisem do dziennika budowy)
  • Wprowadzenie nieistotnych zmian/rozwiązań zamiennych nieodstępujących od wydanego pozwolenia na budowę (rozwiązanie sygnalizowanych problemów oraz sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji w zakresie posiadanych uprawnień)
  • Konsultacje i spotkania z dostawcami, wykonawcami i producentami
  • Koordynacja i sprawowanie nadzoru nad realizacja inwestycji, wybór GW
  • Nadzór autorski projektu aranżacji wnętrz (spotkania na budowie i w showroom’ach)
  • Spotkania dotyczące wprowadzania zmian i doprojektowywanie według potrzeb
  • Dodatkowe konsultacje
  • Nadzór autorski projektu aranżacji ogrodów (spotkania na budowie i w sklepach ogrodniczych)