Konsultacje i porady wnętrzarskie

  • Konsultacje – rozmowy i spotkania w miejscu realizacji
  • Warsztaty inspiracyjne – spotkania w showroom’ach
  • Prezentacje i omówienie inspiracji