Doradztwo przy wyborze lokalizacji i opiniowanie nieruchomości pod inwestycje

Doradztwo przy wyborze lokalizacji pod inwestycje:

 • Określenie zamierzenia inwestycyjnego Klienta (opis potrzeb funkcjonalnych i raport D3)
 • Znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla planowanej inwestycji
 • Weryfikacja możliwości realizacji inwestycji ze względu na obowiązujące przepisy budowlane
 • Sprawdzenie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji WZ
 • Sprawdzenie możliwości przyłączenia obiektu do instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, dróg publicznych
 • Weryfikacja uzyskanych decyzji organów administracyjno-budowlanych na dany teren
 • Raport końcowy – opis i rysunek poglądowy przedstawiający schemat inwestycji

Opiniowanie istniejącej nieruchomości pod inwestycje:

 • Określenie zamierzenia inwestycyjnego Klienta (opis potrzeb funkcjonalnych i raport D3)
 • Inwentaryzacja stanu istniejącego
 • Sprawdzenie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji WZ
 • Sprawdzenie możliwości wprowadzenia zmian w substancji budynku zgodnych z obowiązującymi przepisami budowlanymi
 • Sprawdzenie istniejących przyłączeń obiektu do instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, dróg publicznych
 • Ocena stanu istniejącego, ekspertyzy wielobranżowe
 • Raport końcowy – opis i rysunek poglądowy przedstawiający schemat inwestycji