Doświadcz – wszystkimi zmysłami emocji w przestrzeni